จองตั๋วออนไลน์ ค้นหาเส้นทางรถโดยสาร

ค้นหาตารางเดินรถและจองตั๋วบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส 999)

ชัยภูมิทัวร์ - จองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ | ตารางเวลาและรีวิว

Block
จองตั๋วรถทัวร์ ออนไลน์
จองตั๋ว ชัยภูมิทัวร์ ออนไลน์
จองตั๋ว ชัยภูมิทัวร์ ออนไลน์
ชัยภูมิทัวร์

บริษัท ชัยภูมิทัวร์ เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารระหว่าง กรุงเทพฯ และ เทพสถิต ชัยภูมิ ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ รถทัวร์ของเรามีห้องน้ำบนรถ ชั้นวางกระเป๋าด้านบน และผ้าห่มให้ตลอดการเดินทาง คุณสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ myontour.com ตรวจสอบตารางเดินรถ และซื้อตั๋วสะดวก 24 ชั่วโมง

จองตั๋ว

ค้นหาเส้นทางเริ่มต้น และจุดหมายปลายทาง เลือกจองตามต้องการ

ชำระเงิน

เลือกชำระเงินง่ายๆ ผ่าน mobile banking บัตรเครดิต 7-11 ให้บริการผ่านระบบตลอด 24 ชั่วโมง

เดินทาง

เช็คอินที่เคาน์เตอร์ก่อนเดินทาง 30 นาที
จุดเช็คอิน

ที่ตั้งสำนักงาน

149 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

เส้นทางให้บริการของ ชัยภูมิทัวร์
กรุงเทพฯ - เทพสถิต - ชัยภูมิ

จุดบริการ/ จุดจอด
→ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
→ สถานีเดินรถรังสิต
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
→ สถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์
→ จุดจอด อ.ลำสนธิ
→ จุดจอดบ้านวังใหม่พัฒนา
→ จุดจอด อ.เทพสถิต
→ โรงพยาบาลเทพสถิต
→ จุดจอดนายางกลัก
→ จุดจอดซับใหญ่
→ จุดจอดหนองบัวระเหว
→ จุดจอดบ้านเขว้า
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ

รถบัส กรุงเทพ - ชัยภูมิ ฿ 298–504 4ชั่วโมง 25นาที – 6ชั่วโมง 50นาที
→ ด่วน 10:00, 10:45, 20:40, 20:50
→ วีไอพี 24 07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 15:00, 17:00, 17:15, 19:00, 20:00, 20:30, 21:00, 21:20, 23:00
จองตั๋วออนไลน์

ชัยภูมิ - เทพสถิต - กรุงเทพฯ

จุดบริการ/ จุดจอด
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
→ จุดจอดบ้านเขว้า
→ จุดจอด บ.หลุบโพธิ์
→ จุดจอดหนองบัวระเหว
→ จุดจอดซับใหญ่
→ จุดจอดนายางกลัก
→ จุดจอดบ้านวังใหม่พัฒนา
→ โรงพยาบาลเทพสถิต
→ จุดจอด บ.โคกรัง
→ จุดจอด อ.เทพสถิต
→ จุดจอด อ.ลำสนธิ
→ สถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์
→ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
→ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

รถบัส ชัยภูมิ - กรุงเทพ ฿ 251–615 3ชั่วโมง 40นาที – 8ชั่วโมง
→ วีไอพี 24 00:05, 00:19, 00:25, 00:39, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 07:50, 07:55, 08:00, 08:20, 08:40, 08:50, 09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:45, 09:50, 10:00, 10:15, 10:30, 10:40, 10:50, 11:10, 11:20, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 14:55, 15:00, 15:20, 15:40, 15:50, 17:55, 18:00, 18:20, 18:40, 18:50, 21:30, 22:00, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 23:55, 23:59
→ ด่วน 07:30, 07:50, 08:40, 09:35, 10:30, 12:00, 12:20, 13:00, 14:00, 20:50, 21:40
→ ระหว่างเมือง 08:30, 21:30
จองตั๋วออนไลน์

เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 ชั้น 3
ช่องหมายเลข 54 ชัยภูมิทัวร์
โทร. 02-9361977

สถานีขนส่งผู้โดยสาร บขส จังหวัดชัยภูมิ
ให้บริการโดยบริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
โทร.044-811556

จองตั๋ว ชัยภูมิทัวร์ ออนไลน์
เส้นทางยอดนิยม

กรุงเทพ - ชัยภูมิ
ชัยภูมิ - กรุงเทพ
กรุงเทพ - เทพสถิต

กรุงเทพ - หนองบัวระเหว
กรุงเทพ - ซับใหญ่
กรุงเทพ - บ้านเขว้า

ผู้ให้บริการยอดนิยม
สถานีขนส่งผู้โดยสารยอดนิยม
Free Joomla templates by Ltheme